Anna Truskolaska-Golema

Nazywam się Anna Truskolaska-Golema.

 

Jestem psychoterapeutą, doradcą życia rodzinnego, mediatorem, oligofrenopedagogiem. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Rodzinie oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyłam 5-letni Akredytowany Kursu Psychoterapii PTP, organizowany przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. Przygotowuję się do procesu certyfikacji.

Ukończyłam ponadto szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Wrocławskim Instytucie Psychoterapii: Hipnozę Ericksonowską – część I i II, Podstawy Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Podstawowy Kurs Psychoterapii Ericksonowskiej, Komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii, Praca z ciałem – integracja osiągnięć Ericksona i Feldenkreisa, Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy zaburzeń dzieci i młodzieży, Ericksonowska terapia rodzin – zasoby terapeuty pracującego z rodzinami, Ericksonowska terapia rodzin – metody pracy z dziećmi i rodzicami, Terapia rodziny bez rodziny – ustawienia systemowe.

Mam za sobą Szkolenia Bazowe z Mediacji w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 20 lat pracuję z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz prowadzę warsztaty podnoszące kompetencje uczniów, nauczycieli i rodziców.

Prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży, indywidualną dorosłych, par oraz rodzin. W tym zakresie zajmuję się każdym problemem pacjenta, dobierając indywidualnie metody, formy i środki pracy, „szyjąc” terapię na wzrost i rozmiar pacjenta. Gdy zachodzi taka konieczność, korzystam w pracy z komunikatorów, np. Skype’a.

Pracuję w podejściu integratywnym, ericksonowskim, krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu, z rodzinami w podejściu systemowym. W pracy wykorzystuję m.in. ericksonowskie metody pracy oparte na metaforze, bajce, spożytkowaniu transu, hipnozie ericksonowsiej, pozytywnym przeformułowaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w:

  • Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum „Anima” – 12 lat
  • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu – 20 lat
  • Poradni Rodzinnej Franciszek – 7 lat
  • Kłodzkiej Pracowni Psychoterapii Zmiana – 2 lata
  • Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej Alter Ego – 2 lata

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Prywatnie jestem dumną mamą dwójki dorosłych dzieci, wszystkiemu, co robię, oddaję się z pasją i sercem i mam nadzieję, że nigdy nie przestanę.

Zapraszam do zapoznania się z zasadami spotkań.